События факультета

Факультет відкриває новий напрямок 6.051401 «Біотехнологія»

Факультет відкриває новий напрямок 6.051401 «Біотехнологія»

В останнє десятиріччя розвиток харчової промисловості направлено на посилення конкуренції при виробництві якісних, нешкідливих, корисних для здоров'я людини харчових продуктів.

На сьогоднішній час та у найближчі часи харчова промисловість повинна працювати у соціально-економічних умовах, що швидко змінюються. Це пов’язано із підсиленням конкуренції та глобалізацією у харчовій галузі, зростанням споживчого попиту на якісні, безпечні та корисні для здоров’я, а також зручні у споживанні харчові продукти. На сьогодні ефективне залучення новітніх технологій, зокрема, біотехнології в економіку України, є завданням пріоритетного значення.

Факультет відкриває новий напрямок 6.051401 «Біотехнологія»Перед харчовим виробництвом стоїть низка завдань: збільшення обсягів виробництва продукції при зменшення енергетичних витрат; отримання якісної та безпечної харчової продукції. Для забезпечення ефективного використання біотехнологічних альтернатив у харчовій промисловості необхідно створення відповідного кадрового потенціалу кваліфікованих фахівців у сфері харчової промислової біотехнології, місцем роботи яких є харчові переробні підприємства, лабораторії контролю якості та безпеки харчової продукції та сировини, науково-дослідні та проектні установи тощо.

Факультет відкриває новий напрямок 6.051401 «Біотехнологія»Для впровадження постіндустріальних технологій необхідні фахівці системного рівня, які володіють біотехнологіями та їх технологічними регламентами, можуть проектувати технологічні варіанти комплексного використання біотехнологічних процесів стосовно конкретного харчового підприємства з врахуванням промислово-комерційних аспектів.

Випускники напряму «Біотехнологія» можуть працювати на підприємствах харчової, хімічної та біотехнологічної промисловості, в інженерно-конструкторських та проектувальних організаціях, підприємствах з одержання енергії та переробки твердих та рідких відходів, закладах екологічного та санітарного нагляду, сертифікації та стандартизації, профільних органах державного управління; фахівцями з екологічної експертизи та паспортизації підприємств усіх видів діяльності. Вони вмітимуть застосовувати на виробництві новітні біотехнологічні прийоми і методи в технологіях харчових продуктів; за допомогою біотехнологічних прийомів створювати нові види продуктів, розширювати асортимент існуючих, підвищувати харчову безпеку їжі, здійснювати санітарний та екологічний моніторинг харчових підприємств і технологій; приймати конкретні технологічні рішення щодо покращення якості харчової продукції, підвищувати економічну та соціальну ефективність таких підприємств.


Необхідні сертифікати:
Українська мова та література,
Біологія,
Хімія

(min. 100 балів )

назад к списку