Ученый совет

Ученый совет факультета
Технологии вина и туристического бизнеса

Наказом від 16.12.2016 р. затвердити Вчену раду факультету технології вина та туристичного бізнесу (ТВтаТБ) в такому складі:

Голова – декан факультету технології вина та туристичного бізнесу, доцент кафедри ресторанно-готельного бізнесу Саркісян Г.О., к.т.н., доцент. Заступник голови – заступник декана факультету технології вина та туристичного бізнесу, доцент кафедри біотехнології, консервованих продуктів і напоїв Афанасьєва Т.М., к.т.н., доцент.

Секретар – доцент кафедри біотехнології, консервованих продуктів і напоїв Доценко Н.В., к.т.н., доцент.


Члени ради:

Безусов А.Т. – завідувач кафедри біотехнології, консервованих продуктів і напоїв, д.т.н., професор;

Осипова Л.А. – завідувач кафедри технології вина та енології, д.т.н., професор;

Коваленко О.О. – завідувач кафедри технології питної води, д.т.н., доцент;

Меліх О.О. – завідувач кафедри туристичного бізнесу і рекреації, д.е.н., професор;

Ткаченко О.Б. – професор кафедри технології вина та енології, д.т.н.;

Радіонова О.В. – доцент кафедри технології вина та енології, к.т.н.;

Олійник В.Д.– доцент кафедри туристичного бізнесу і рекреації, к.г.н.;

Ємонакова О.О. – доцент кафедри технології питної води, к.т.н.;

Іванов А.М. – доцент кафедри туристичного бізнесу і рекреації, к.е.н.;

Шиндрик У.П. – інженер кафедри технології вина та енології; Петрищенко К.Р. – студентку групи ТВКП-22;

Чернишова М.В. – студент групи ТВКП-22.