Вчена рада
Ученый совет факультета
Технологии вина и туристического бизнеса

Члени ради:

Голова ради: доц. Саркісян Г.О.

Заступник голови ради: доц. Афанасьєва Т.М.

Секретар ради: доц. Доценко Н.В.


проф. Капрельянц Л.В.

проф. Осипова Л.А.

доц. Мелих О.О.

проф. Ткаченко О.Б.

ст.наук.сп. Коваленко О.О.

проф. Пилипенко Л.М.

доц. Калмикова І.С.

доц. Крупіца І.В.

доц. Ємонакова

ін. Маркарян А.А.

студ. Іванов О.Д.

студ. Баранова І.С.

Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія харчових технологій

План затверджено на засіданні ради факультету
технології вина та туристичного бізнесу
“13” вересня 2018 року, протокол № 1

П  Л  А  Н
засідань ради факультету технології вина та туристичного бізнесу та туристичного бізнесу
на 1-й семестр 2018-2019 навчального року

Дата
проведення засідання

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний
за підготовку питання

Хто доповідає
і готує
проект рішення

Вересень

1. Затвердження плану роботи ради факультету технології вина та туристичного бізнесу на 1-й семестр 2018-2019 навчального року

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.
Секретар доц. Доценко Н.В.

2. Про результати прийому студентів на 1-й курс факультету ТВтаТБ  в  2018 році

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

3. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії на факультеті ТВтаТБ

Зам. декана факультету ТВтаТБ
доц. Афанасьєва Т.М.

Зам. декана факультету ТВтаТБ
доц. Афанасьєва Т.М.

4. Про задачі щодо організації  профорієнтаційної роботи факультету ТВтаТБ

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.
відпов. за проф. роботу ст. викл. Ємонакова О.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.
відпов. за проф. роботу ст. викл. Ємонакова О.О.

5.  Про організацію навчального процесу  в  2018-2019 рр.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

6. Про підготовку планів роботи кафедр факультету на 2018-2019 навчальний рік

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

7. Різне

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Дата
проведення засідання

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний
за підготовку питання

Хто доповідає
і готує
проект рішення?

Жовтень

1. Про профорієнтаційну роботу  факультету технології вина та туристичного бізнесу

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.,
Завідувачі кафедр

Доц. Саркісян Г.О.
Проф. Капрельянц Л.В.
Проф. Осіпова Л.А.
Ст.н.сп. Коваленко О.О.
Доц. Меліх О.О.

2. Про затвердження та виконання планів роботи кафедр факультету на 2018-2019 навчальний рік

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.
Завідувачі кафедр факультету

Доц. Саркісян Г.О.
Проф. Капрельянц Л.В.
Проф. Осіпова Л.А.
Ст.н.сп. Коваленко О.О.
Доц. Меліх О.О.

3. Про заходи щодо посилення контролю знань студентів під час здійснення навчально-виховного процесу

Зам. декана факультету ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.

Зам. декана факультету ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.

4. Про вибори та новий склад Студентської ради факультету

Голова Студентської ради

Голова Студентської ради
Профорг Студентської ради

5. Про вимоги дотримування правил охорони праці та пожежної безпеки в академії

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

6. Різне

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Дата
проведення засідання

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний
 за підготовку питання

Хто доповідає
 і готує
 проект рішення

Листопад

1. Про хід виконання плану роботи факультету за основними напрямками роботи в осінньому семестрі

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.
Завідувачі кафедр факультету

доц. Саркісян Г.О.
проф. Капрельянц Л.В.
проф. Осіпова Л.А.
ст.наук.спів.
Коваленко О.О.
доц. Меліх О.О.

2. Звіт кафедр про виконання планів держбюджетної та  госпдоговірної роботи

Завідувачі кафедр факультету

проф. Капрельянц Л.В.
проф. Осіпова Л.А.
ст.наук.спів.
Коваленко О.О.
доц. Меліх О.О.

3. Про поточну атестацію та підготовку до зимової екзаменаційної сесії

Заст. декана фак-ту
доц. Афанасьєва Т.М.

доц. Афанасьєва Т.М.

4. Про дотримання дисципліни викладачами факультету. Про антикорупційні заходи під час зимової сесії

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

доц. Саркісян Г.О.

5. Підсумки профорієнтаційної роботи на факультеті за І семестр

Відповід. по фак-ту за профорієнт. роботу

Відповід. по фак-ту за профорієнт. роботу

6. Різне

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

доц. Саркісян Г.О.

Дата
проведення засідання

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний
 за підготовку питання

Хто доповідає
 і готує
 проект рішення

Грудень

1. Звіт старшого куратора факультету ТВтаТБ за І семестр 2018/2019 навч. року

Ст.куратор факультету

Ст.куратор факультету

2. Про результати роботи Ради студентського самоврядування факультету ТВтаТБ за І семестр 2018/2019 навч. року

Голова Ради студентського самоврядування

Голова Ради студентського самоврядування

3. Про хід та  підсумки  екзаменаційної сесії.
Про роботу ДЕКів із захисту кваліфікаційних робіт магістрів

Декан факультету
Заст. декана фак-ту
доц.Афанасьєва Т.М.

Доц. Саркісян Г.О.
Доц.Афанасьєва Т.М.

4. Підсумки роботи факультету в Інституті культури ОНАХТ  за І семестр 2018/2019 навч. року

Відповід. по фак-ту за Ін-т культури

Доц. Доценко Н.В.

5. Звіт з профорієнтаційної роботи на факультеті за І семестр 2018/2019 навч. року

Відповід. по фак-ту за профорієнт.роботу

Відповід. по фак-ту за профорієнт.роботу

6. Про роботу співробітників факультету на зимовий період

Декан факультету

Доц. Саркісян Г.О.

7. Різне

Декан факультету

Доц. Саркісян Г.О.

Голова ради  факультету технології вина

та туристичного бізнесу                                                                                                                      доц. Саркісян Г.О.
Секретар     доц. Доценко Н.В.               12 вересня 2019 року, о 14.30  годині в аудиторії Д–216
відбудеться засідання Ради факультету технології вина
та туристичного бізнесу

                        П о р я д о к   д е н н и й

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний за підготовку питання

Підготовка проекту
рішення

1. Про результати вступної кампанії на  факультеті ТВтаТБ    2019 року

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

2. Про задачі щодо організації  профорієнтаційної роботи факультету ТВтаТБ    

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

3. Затвердження плану роботи на факультеті ТВтаТБ  на І-й семестр 2019-2020 навчального року (надати плани роботи кафедр)
Порядок роботи ради факультету

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.
Секретар ради  доц. Доценко Н.В.

4.  Про організацію навчального процесу  в  2019-2020 рр.

Зам. декана факультету доц. Афанасьєва Т.М.

Зам. декана факультету доц. Афанасьєва Т.М.

5. Про антикорупційні заходи на факультеті ТВтаТБ

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

6. Про підготовку кафедр до проведення акредитацій на факультеті

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

7.    Розгляд подання  про подовження контрактів для викладачів факультету: проф.Осіпової Л.А., проф.Ткаченко О.Б., доц.Афанасьєвої Т.М. (матеріали здати в деканат до 12.09.19)

Секретар ради  доц. Доценко Н.В.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.
Секретар ради  доц. Доценко Н.В.

8. Різне

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Відповідальні за питання порядку денного обов’язково мають подавати матеріали в друкованому (з підписом) та електронному вигляді
Секретар ради факультету технології вина
та туристичного бізнесу                                                                 Доценко Н.В. 

 


17 жовтня 2019 року, об 14.20 год. в ауд. Дх – 216 відбудеться
засідання Ради факультету технології вина  та туристичного бізнесу

П о р я д о к   д е н н и й

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний за підготовку питання

Підготовка проекту рішення

1.Про оновлення складу Ради факультету ТВтаТБ

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.
Завідувачі кафедр

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.
Секретар  Ради факультету
доц. Доценко Н.В.

2. Про вибори та новий склад Студентської ради факультету

Зам. декана ф-ту ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.
Голова Студентської ради

Зам. декана ф-ту ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.
Голова Студентської ради

3. Про стан проходження медичного огляду студентами факультету

Зам. декана факультету ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.

Зам. декана факультету ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.

4. Про висунення делегатів до складу Вченої ради ОНАХТ та конференції трудового колективу ОНАХТ (здати протоколи зборів трудового колективу кафедр)

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.,
Завідувачі кафедр

Доц. Саркісян Г.О.
Проф. Капрельянц Л.В.
Проф. Ткаченко О.Б.
Ст.н.сп. Коваленко О.О.
Доц. Меліх О.О.

5. Про проведені заходи профорієнтаційної роботи та її плани  на факультеті технології вина та туристичного бізнесу. Оновлення сайтів кафедр та факультету

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.,
Завідувачі кафедр

Доц. Саркісян Г.О.
Проф. Капрельянц Л.В.
Проф. Ткаченко О.Б.
Ст.н.сп. Коваленко О.О.
Доц. Меліх О.О.

6. Про заходи щодо 117-річниці ОНАХТ

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

7. Про підсумки поточного семестрового контролю

Зам. декана факультету ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.

Зам. декана факультету ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.

8. Про профілактику протидії хабарництву

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

9. Про кадрові питання:
- про присвоєння звання професора Коваленко О.О.
- продовження контракту доц. Калмикової І.С.
- продовження контракту доц. Палвашової А.І.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.
Секретар  Ради факультету
доц. Доценко Н.В.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.
Секретар  Ради факультету
доц. Доценко Н.В.

10. Різне

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Відповідальні за питання порядку денного обов’язково мають подавати
матеріали в друкованому або електронному вигляді

Секретар ради факультету технології вина
та туристичного бізнесу                                                                             Доценко Н.В. 

 


23 грудня (понеділок) 2019 року, о 13.00  годині в аудиторії Дх-221
відбудеться засідання Ради факультету
технології вина та туристичного бізнесу

П о р я д о к   д е н н и й

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний
за підготовку
питання

Підготовка проекту
рішення

1. Звіт старшого куратора факультету ТВтаТБ за І семестр 2019/2020 навч. року

Ст.куратор факультету
Доц. Берегова О.М.

Доц. Берегова О.М.

2. Про результати роботи Ради студентського самоврядування факультету ТВтаТБ за І семестр 2019/2020 навч. року

Заст. декана фак-ту
доц.Афанасьєва Т.М.
Голова Ради студентського самоврядування

Доц.Афанасьєва Т.М.
Студ. Іванов О.Д.

3. Про хід та  підсумки  екзаменаційної сесії.
Про роботу ДЕКів із захисту кваліфікаційних робіт магістрів

Декан факультету
Доц. Саркісян Г.О.
Заст. декана фак-ту
доц.Афанасьєва Т.М.

Доц. Саркісян Г.О.
Доц.Афанасьєва Т.М.

4. Підсумки роботи факультету в Інституті культури ОНАХТ  за І семестр 2019/2020 навч. року

Відповід. по фак-ту за Ін-т культури
Доц. Доценко Н.В.

Доц. Доценко Н.В.

5. Звіт з профорієнтаційної роботи на факультеті за І семестр 2019/2020 навч. року

Відповід. по фак-ту за профорієнт.роботу
Ас.Швець Н.О.

Ас.Швець Н.О.

6. Про роботу співробітників факультету на зимовий період (під час науково-методичних  канікул)

Декан факультету
Доц. Саркісян Г.О.

Доц. Саркісян Г.О.

7. Звіт кафедр про виконання плану за І семестр 2019/2020 навч. року

Завідувачі кафедр
Проф.Капрельянц Л.В.
Проф. Ткаченко О.Б.
Проф. Коваленко О.О.
Доц. Меліх О.О.

Завідувачі кафедр
Проф.Капрельянц Л.В.
Проф. Ткаченко О.Б.
Проф. Коваленко О.О.
Доц. Меліх О.О.

8. Різне

Декан факультету
Доц. Саркісян Г.О.

Доц. Саркісян Г.О.

Відповідальні за питання порядку денного обов’язково мають подавати матеріали
в друкованому або електронному вигляді

Секретар Ради факультету технології вина
та туристичного бізнесу                                                                                        Доценко Н.В.          

 


11 березня 2020 року, о 14.30 год. в ауд. Дх-216
відбудеться засідання ради факультету технології вина
та туристичного бізнесу

                        П о р я д о к   д е н н и й

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний
за підготовку
питання

Підготовка проекту
рішення

1. Про звіт викладачів кафедр з методичної та наукової роботи в зимовий період і проведення дистанційного модулю

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Проф. Капрельянц Л.В.
Проф. Ткаченко О.Б.
Проф. Мелих О.О.
Проф. Коваленко О.О.

2 Про зміни в методичному забезпеченні навчальних дисциплін (відміна НП дисциплін і створення силабусів за всіма дисциплінами)

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

3. Про організацію та проведення переддипломної  практики бакалаврів різних форм навчання

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Проф. Ткаченко О.Б.
Проф. Мелих О.О.
Проф. Коваленко О.О.

4. Про проведення профорієнтаційних заходів та активізацію роботи сайту факультету

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О., відпов. за проф. роботу ас. Швець Н.О.

Доц. Саркісян Г.О.
Ас. Швець Н.О.

5. Про підготовку та проведення наукової конференції «Вода в харчовій промисловості»

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Доц. Саркісян Г.О.
Проф. Коваленко О.О.

6. Підготовка до студентської науково-практичної конференції та методичної конференції викладачів

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Проф. Капрельянц Л.В.
Проф. Ткаченко О.Б.
Проф. Мелих О.О.
Проф. Коваленко О.О.

7. Різне

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Відповідальні за питання порядку денного обов’язково мають подавати  матеріали
в друкованому або електронному вигляді

Секретар ради факультету технології вина
та туристичного бізнесу                                                       Доценко Н.В. 

 


                                                                                                                               

13 вересня 2018 року, о 14.30  годині в аудиторії Г–312
відбудеться засідання Ради факультету технології вина
та туристичного бізнесу

Порядок денний

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний за підготовку питання

Підготовка проекту
рішення

1. Про склад Вченої ради факультету технології вина та туристичного бізнесу та розподіл громадських навантажень

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

2. Затвердження плану роботи на факультеті ТВтаТБ  на І-й семестр 2018-2019 навчального року
Порядок роботи ради факультету

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.
Секретар ради  доц. Доценко Н.В.

3. Про результати вступної кампанії на  факультеті ТВтаТБ    2018 року  

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

4. Про задачі щодо організації  профорієнтаційної роботи факультету ТВтаТБ

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.
відпов. за проф. роботу ст. викл. Ємонакова О.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.
відпов. за проф. роботу ст. викл. Ємонакова О.О.

5.  Про організацію навчального процесу  в  2018-2019 рр.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

6. Про підготовку кафедр до проведення акредитації спец.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету доц. Саркісян Г.О.

7. Різне
(подання про подовження контрактів для викладачів факультету)

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Відповідальні за питання порядку денного обов’язково мають подавати матеріали в друкованому або електронному вигляді
Секретар ради факультету технології вина
та туристичного бізнесу                                                                 Доценко Н.В. 

 


29 жовтня 2018 року, об 11.00 год. в ауд. Дх – 221(кафедра БМтаФХ)
відбудеться засідання Ради факультету
технології вина  та туристичного бізнесу

Порядок денний

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний
за підготовку
питання

Підготовка проекту
рішення

1. Про проведені заходи профорієнтаційної роботи та її плани  на факультеті технології вина та туристичного бізнесу

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.,
Завідувачі кафедр

Доц. Саркісян Г.О.
Проф. Капрельянц Л.В.
Проф. Осіпова Л.А.
Ст.н.сп. Коваленко О.О.
Доц. Меліх О.О.

2. Аналіз роботи сайтів кафедр та факультету ТВтаТБ

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.
Завідувачі кафедр факультету

Доц. Саркісян Г.О.
Проф. Капрельянц Л.В.
Проф. Осіпова Л.А.
Ст.н.сп. Коваленко О.О.
Доц. Меліх О.О.

3. Про підсумки поточного семестрового контролю (заповнення електр.журналів)

Зам. декана факультету ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.

Зам. декана факультету ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.

4. Про стан проходження медичного огляду студентами факультету

Зам. декана факультету ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.

Зам. декана факультету ТВтаТБ доц. Афанасьєва Т.М.

5. Про вибори та новий склад Студентської ради факультету

Голова Студентської ради

Голова Студентської ради
Профорг Студентської ради

6. Про вимоги дотримування правил охорони праці та пожежної безпеки в академії

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

7. Різне

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

Відповідальні за питання порядку денного обов’язково мають подавати
матеріали в друкованому або електронному вигляді

Секретар ради факультету технології вина
та туристичного бізнесу                                                                             Доценко Н.В. 

 


22 листопада (четвер) 2018 року, об 11.00  годині в аудиторії Д-221
відбудеться засідання ради факультету
технології вина та туристичного бізнесу

Порядок денний

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний
за підготовку
питання

Підготовка проекту
рішення

1. Звіт кафедр про виконання планів держбюджетної та  госпдоговірної роботи

Завідувачі кафедр факультету

проф. Капрельянц Л.В.
проф. Осіпова Л.А.
ст.наук.спів.
Коваленко О.О.
доц. Меліх О.О.

2. Про результати роботи Ради студентського самоврядування факультету ТВтаТБ за І семестр 2018/2019 навч. року

Голова Ради студентського самоврядування

Студ. Іванов О.Д.

3. Підсумки роботи факультету в Інституті культури ОНАХТ  за І семестр 2018/2019 навч. року

Відповід. по фак-ту за Ін-т культури

Доц. Доценко Н.В.

4. Про поточну атестацію та підготовку до зимової екзаменаційної сесії. Про дотримання дисципліни викладачами факультету

Заст. декана фак-ту
доц. Афанасьєва Т.М.

доц. Афанасьєва Т.М.

5. Про дотримання дисципліни викладачами факультету. Про антикорупційні заходи під час зимової сесії

Декан факультету
доц. Саркісян Г.О.

доц. Саркісян Г.О.

6. Підсумки профорієнтаційної роботи на факультеті за І семестр

Відповід. по фак-ту за профорієнт. роботу

7. Про обрання Петросянца А.П. на посаду доцента

Секретар факультету

доц.Доценко Н.В.

8. Різне

Відповідальні за питання порядку денного обов’язково мають подавати матеріали в друкованому або електронному вигляді

Секретар ради факультету
технології вина та туристичного бізнесу                               Доценко Н.В.   

 


26 грудня (середа) 2018 року, о 10.30  годині в аудиторії Дх-221
відбудеться засідання Ради факультету
технології вина та туристичного бізнесу

Порядок денний

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний
за підготовку
питання

Підготовка проекту
рішення

1. Про хід виконання плану роботи факультету за основними напрямками роботи в осінньому семестрі

Декан факультету
Завідувачі кафедр факультету

доц. Саркісян Г.О.
проф. Капрельянц Л.В.
проф. Осіпова Л.А.
ст.наук.спів.
Коваленко О.О.
доц. Меліх О.О.

2. Звіт старшого куратора факультету ТВтаТБ за І семестр 2018/2019 навч. року

Ст.куратор факультету

Доц. Берегова О.М.

3. Про хід та  підсумки  екзаменаційної сесії.
Про роботу ДЕКів із захисту кваліфікаційних робіт магістрів

Декан факультету
Заст. декана фак..
доц.Афанасьєва Т.М.

Доц. Саркісян Г.О.
Доц.Афанасьєва Т.М.

4. Звіт з профорієнтаційної роботи на факультеті за І семестр 2018/2019 навч. року

Відповід. по фак-ту за профорієнт. роботу

5. Про проект довгострокової Стратегії розвитку Онахт на період до 2052р.

Декан факультету

Доц. Саркісян Г.О.

6. Про роботу співробітників факультету на зимовий період (під час науково-методичних  канікул)

Декан факультету

Доц. Саркісян Г.О.

7. Про продовження терміну контракту доц. каф. БіВ Ляпіної А.В.

Секретар факультету

Доц. Доценко Н.В.

8. Різне

Декан факультету

Доц. Саркісян Г.О.

Відповідальні за питання порядку денного обов’язково мають подавати матеріали
в друкованому або електронному вигляді

Секретар Ради факультету технології вина
та туристичного бізнесу                                                                                        Доценко Н.В.