Історія

Факультет технології вина та туристичного бізнесу

В 1930 р. уряд держави низкою постанов провів повну реорганізацію системи вищої освіти в УРСР і затвердив створення інститутів за галузевим принципом.

Внаслідок цих реформ Одеській технікум загальної і прикладної хімії був виведений з підпорядкування Наркомпросу і був переданий Верховній раді народного господарства, але вже в іншому статусі, якій був затверджений засіданням Ради народних комісарів УРСР від 12 червня 1930 року (м.Харків), а саме: Одеській інститут харчової промисловості. Створений він був на базі відповідних факультетів Одеського хімічного інституту та харчового факультету Каменець-Подільського хімічного інституту з передачею в підпорядкування Народному комісаріату торгівлі УРСР (Протокол №19/672).

Харчовий інститут мав такі спеціальності: технологія консервування, технологія бродіння та олійно-жирова технологія.

На 1932 рік в Україні планується будівництво семи нових овочево-фруктових консервних заводів. Гостра потреба в інженерних кадрах для консервної галузі викликала необхідність створення влітку 1931р. Всесоюзного механіко-технологічного інституту консервної промисловості. Базою для створення цього закладу став Одеський харчової інститут, до якого були приєднані факультет Краснодарського харчового інституту, Херсонський рибний інститут, технологічне відділення Мичуринського сільськогосподарського інституту ім. Плєханова.

Студенти названих інститутів, а також ряд викладачів спеціальних дисциплін були переведені у створений в Одесі навчальний заклад, який єдиний у країні випускав інженерів консервної промисловості.

У новому інституті було чотири факультети: хімічний, технологічний, механічний та інженерно-економічний. Протягом семи років директором вузу був І.А. Мікулін, в цей період інститут став називатися Одеським хіміко-технологічним інститутом консервної промисловості (ОХТІКП).

Головний корпус інституту на вул. Дворянській в м. Одеса


При І.А. Мікуліні почалося будівництво головного корпусу інституту на Дворянській (тоді вулиці Комінтерну), який спроектували архітектор А.Б. Мінкус і інженер Л.М. Наркевич.

Випускниками перших років були О.М. Мальський – майбутній проректор з наукової роботи, зав. кафедрою процесів та апаратів, д.т.н., професор, і Б.Л. Флауменбаум – д.т.н., професор кафедри технології консервування.

Першим завідувачем кафедри був видатний інженер М.С. Гроссман, який брав участь в якості головного інженера проекту в створенні первістка першої п'ятирічки, одного з найбільших консервних заводів країни – заводу ім. 1 Травня в Тирасполі. Склад кафедри був невеликим, провідними викладачами були С.Г. Ільченко і О.Ф. Фан-Юнг.

О.Ф. Фан-Юнг


Протягом року з червня 1937 по червень 1938-го інститут очолювала жінка – А.П. Мухіна, що було рідкістю для того часу, за її керівництва вступила в дію перша черга навчально-лабораторного корпусу консервного інституту.

У 1939-1940 рр. директором ОХТІКП був інженер Л.Г. Гапій, а інститут став називатися Одеським технологічним інститутом консервної промисловості (ОТІКП).

Велика увага приділялась підбору висококваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів, а також підготовці наукових співробітників через організовану при інституті аспірантуру.

До початку Великої Вітчизняної війни короткий термін директором ОТІКП був випускник інституту С.Г. Ільченко. У 1940 році весь корпус інституту на Комінтерну, 1/3, був зданий в експлуатацію. На думку фахівців і громадськості міста, будівля інституту стало чи не найбільш значним спорудженням довоєнної Одеси.

Після початку війни, в серпні 1941 року, інститут був евакуйований вглиб країни. У 1942 році він відновив свою роботу в Сталінабаді – столиці Таджикистану (нині м. Душанбе).

1941 рік – прибуття поїзду з евакуйованими громадянами в Таджикистан


Професійно організований навчальний процес, відповідно до вимог і методик вищої школи, залучав до інституту молодь, яка опинилася в евакуації в Таджикистані. Контингент студентів стрімко зростав і вже в середині 1943 року в закладі навчалося 2845 осіб. В інституті розроблялися навчальні і наукові плани, читалися лекції, проводилися практичні заняття, студенти вивчали таджицьку мову, влаштовувалися спільні концерти з виконанням українських і російських пісень, ставилися п'єси. З 1 жовтня 1943 року в інституті була відновлена аспірантура. Формувалися курси з підвищення кваліфікації.

10 квітня 1944 роки директор І.Т. Григор'єв отримав телеграму: "Інститут буде повернений до Одеси", таким чином колектив дізнався про звільнення Одеси. У жовтні 1944 року інститут почав повноцінну роботу в Одесі. По суті, всю матеріально-технічну базу інституту необхідно було відновлювати, створювати заново, але, головне, інтелектуальна база, тобто досвідчений професорсько-викладацький склад інституту зберігся, і йому під силу були будь-які завдання.

1 листопада 1948 року директором Одеського технологічного інституту консервної промисловості призначається В.С. Мартиновський – значуща і визначальна особистість в історії інституту. При ньому в 1949 році інститут був перейменований в Одеський технологічний інститут харчової та холодильної промисловості.

В цей період відновлення промислового потенціалу країни в 1946 році була створена кафедра технології виноробства. Одним з її організаторів і першим завідувачем був видатний вчений в галузі виноградарства і виноробства С.О. Мельник – професор, д.с.-г.н.

С.О. Мельник


У той час на кафедрі велика увага приділялася навчально-методичній роботі, такій необхідній для підготовки інженерів технологів-виноробів.

Співробітники кафедри вели також науково-дослідну роботу, пов'язану з актуальними питаннями застосування у виноробстві залізобетонних резервуарів, технології червоних ігристих вин.

У різні роки працювали на кафедрі і завідували нею видатні вчені-професори: М.А. Безвиході, С.Є. Харін, О.О. Преображенський, В.В. Тихомиров. Післявоєнний період характеризується розквітом навчальної та наукової діяльності кафедр факультету.

Викладачами С.Г. Ільченко, О.Ф. Фан-Юнгом і Б.Л. Флауменбаумом в співдружності з професором О.Т. Мархом і провідними інженерами-керівниками промисловості були створені підручники для середніх спеціальних і вищих навчальних закладів за технологією консервування харчових продуктів. В подальшому проф. Б.Л. Флауменбаум очолив два наукових напрями розвитку технології консервування та випустив понад 20 кандидатів технічних наук, створивши наукову школу.

Б.Л.Флауменбаум


У 1958 році для завідування кафедрою був запрошений великий виноградар, практик і вчений О.О.Преображенський.

О.О.Преображенський


За його ініціативою в 1961 році при кафедрі був організований науково-дослідний сектор, що займався розробкою і удосконаленням технології десертних і міцних вин. Співробітники кафедри під керівництвом О.О.Преображенського проводили дослідження по таких актуальних проблемах виноробства, як безперервні способи бродіння виноградного сусла і виробництва хереса, розробка нових сучасних технологій мадери, хереса, марсали, мускатних, столових, напівсолодких вин. Велика кількість розробок кафедри впроваджувалося у виробництво. Здійснювалася тісна співпраця з виноробними підприємствами України і Молдавії.

Важливим етапом в розвитку факультету став 1969 рік, коли Наказом Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР №480 від 18.07.1969р. Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова (ОТІ) та Одеський технологічний інститут харчової і холодильної промисловості були частково об’єднані. Кафедри технології виноробства та консервування, які стали основою створення нового факультету технології консервування ввійшли до складу ОТІ ім. Ломоносова.

1961 г. Пам’ятник М.В. Ломоносову перед фасадом головного корпуса ОТІ


Увійшовши до складу Одеського технологічного інституту ім. М.В.Ломоносова кафедри факультету провела велику роботу з облаштування на новому місці, створюючи умови, як для учбової, так і для дослідницької роботи.

На фото 1982р. наші вчителя – професура (в першому ряду зліва направо): О.М.Мальський, Б.Л.Флауменбаум, Є.Г.Кротов, В.Ф.Чайковський, М.О.Грішин, О.Т.Марх, О.Ф.Фан-Юнг


З 1969 по 1986 рр. факультет очолювала доцент Тамара Львовна Роматовська. Вона починала свою трудову діяльність в роки другої світової війни робітницею плодоконсервного комбінату, за що була нагороджена медаллю «За доблесну працю в роки війни». Т.Л. Роматовська пройшла шлях від студентки, лаборанта, старшого викладача, доцента до декана факультету.

Т.Л.Роматовська


За плідну працю Т.М.Роматовська була нагороджена орденом «Знак пошани». На посаді декана пропрацювала понад 17 років.

З 1986 по 2004 рр. деканом факультету був доцент Олександр Іванович Шиянов. Він теж прийшов до наукової кар’єри після досвіду на виробництві. Після закінчення нашого вузу працював майстром та головним технологом на молокозаводі. А далі продовжив навчання в аспірантурі і після успішного захисту кандидатської дисертації продовжив роботу асистентом та згодом доцентом кафедри процесів і апаратів. О.І. Шиянова студенти високо цінили та поважали за чесність, порядність та вимогливість.

О.І.Шиянов


В 1990 році на факультеті відкрили нову спеціальність «технологія зберігання, консервування і переробки риби».

В 2000р. О.І. Шиянова як висококваліфікованого викладача та наукового співробітника було нагороджено знаком «Відмінник освіти України». В період його керівництва факультетом було випущено понад 2000 фахівців.

На той час до складу факультету відносились наступні кафедри: Технології консервування, технології виноробства, процесів і апаратів, біохімії та мікробіології, фізичної та колоїдної хімії.

В цей період факультет готував спеціалістів за спеціальностями: технологія консервування та технологія бродильних виробництв і виноробства. На кожному курсі навчалось до ста студентів.

Випускниками факультету є екс-Президент Монголії – Нацагійн Багабанді та відомий бізнесмен і меценат, лідер будівельної компанії KADORR Group – Аднан Ківан.

  

Нацагійн Багабаді та ректор М.Д.Захаров        Аднан Ківан


У липні 2004 року відбулися кадрові зміни серед деканів факультетів. Деканом факультету Технології консервування та виноробства було призначено доц. Тетяну Анатолієвну Манолі, випускницю 1990 року цього ж факультету. По закінченню аспірантури в 1995р. вдало захистила кандидатську дисертацію під керівництвом проф. А.Т.Безусова і з 1996 р. працювала викладачем на рідній кафедрі.

Т. А. Манолі


У 2004 р. академія увійшла до складу вищих навчальних закладів, які беруть участь в експерименті з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу і молодому декану прийшлось організовувати на факультеті впровадження нової системи навчання та оцінювання знань. В 2004 році на факультеті була відкрита спеціальність «технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення». Відкриття нової спеціальності відповідало світовим тенденціям розвитку підходів до харчування і стало новим етапом розвитку наукових досліджень.

В цей період зміцнюються і розширюються зарубіжні зв'язки академії, в першу чергу з навчальними закладами харчового профілю. Наприклад, договір про співпрацю із Пловдивським університетом харчових технологій (Болгарія) перейшов у площину практичних дій. У 2005 році почався успішний обмін студентами, в тому числі і з факультету технології консервування та виноробства.

В липні 2006 року кафедру процесів та апаратів було виведено зі складу факультету технології консервування та виноробства і введено до складу факультету автоматизації та комп'ютерних систем.

З 2008 по 2011 рр. деканом факультету, який змінив свою назву на факультет іноваційних технологій харчування та ресторанного сервісу, стала доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування Оксана Володимирівна Дишкантюк

.

О.В. Дишкантюк


О.В. Дишкантюк закінчила Одеську державну академію харчових технологій і в 2001р. отримала ступень кандидата технічних наук, захистивши дисертацію.

В цей період на факультеті створюють нову кафедру – технології харчування і ресторанного сервісу під керівництвом проф. Любов Миколаївни Тележенко, яка перейшла з групою викладачів з кафедри технології консервування до нового підрозділу. В 2009 р. відбувся перший випуск спеціалістів за спеціальністю «технологія харчових продуктів оздоровчого і лікувально-профілактичного призначення» та відкрита магістратура за цією спеціальністю.

В країні в середині 2000-х років швидкими темпами розвивається малий та середній бізнес, що потребує професіоналів нових спеціальностей.

Керівництво академії вивчає попит роботодавців на молодих фахівців і готує відкриття нових напрямів спеціальностей, які починаючи з цього періоду користуються великим інтересом серед абітурієнтів.

В 2009р. на факультеті відкрито новий напрямок підготовки бакалаврів – «готельно-ресторанна справа». А в 2010р. створено нову кафедру готельно-ресторанної справи та туризму, яку очолила О.В.Дишкантюк.

На факультеті в 2010р. відбулось відкриття ще одного напряму підготовки спеціалістів. Так, на базі кафедри фізичної та колоїдної хімії відкрили кафедру технології питної води, яку очолила д.т.н.Олена Олександрівна Коваленко. Попередньо в академії було відкрито лабораторію технології питної води та водопідготовки харчових виробництв, а також проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Вода в харчовий промисловості» в квітні 2010 року.

Під час занять на кафедрі технології питної води


Відомо, що проблеми питної води у всьому світі з кожним роком стають все гостріше, а розробка наукових основ способів очищення вод і забезпечення якості питної води потребує все більшої кількості висококваліфікованих фахівців. Найбільш гострими ці питання стають в Україні, де підприємства харчової промисловості займають важливий сектор економіки держави, а населення повинно мати корисну та безпечну воду.

З організацією спеціалізованої кафедри студенти отримали можливість активно приймати участь в дослідженнях, направлених на пошук нових підходів для вирішення цієї проблеми.

Сучасний світ дуже швидко змінюється і тому, щоб бути конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг та наукових досліджень потрібно постійно аналізувати ринок праці та попит на фахівців. Відкриття нових спеціальностей підтвердило прогнозоване керівництвом академії зростання чисельності студентів на факультеті, що викликало чергову реорганізацію.

Фото наказу №237-01 від 14.09.2011р. про зміни в структурі академії  Фото наказу №237-01 від 14.09.2011р. про зміни в структурі академії 

Фото наказу №237-01 від 14.09.2011р. про зміни в структурі академії


В 2011 році створюється факультет Технології вина, консервованих продуктів та товарознавства, який очолила д.т.н., доцент Оксана Борисівна Ткаченко.

О.Б.Ткаченко


О.Б. Ткаченко в 1987 р. закінчила Кримський сільськогосподарський інститут і отримала диплом агронома. В 1991 р. поступила в Національний інститут винограду та вина «Магарач» і під керівництвом проф. Гержикової В.Г. в 1997 р. захистила кандидатську дисертацію. І з 1998 р. Ткаченко О.Б. стала працювати в Одеський національній академії харчових технологій. В 2010 р. захистила докторську дисертацію, основним напрямком якої було вдосконалення технології білих столових вин.

В 2016 році в ОНАХТ було створено французько-українське співтовариство, який очолила проф. Ткаченко О.Б. Метою створення центру надання міжнародного досвіду у практичній підготовці студентів та викладачів. Завдяки роботі центру стало можливим стажування студентів та викладачів факультету на провідних підприємствах та вищих навчальних закладах Франції, Італії та Чілі.

Фото наказу №237-01 від 14.09.2011р. про зміни в структурі академії  Фото наказу №237-01 від 14.09.2011р. про зміни в структурі академії 

Фото ст. Малиновської Ю., яка науковою роботоб в Чілі


З 2011 року до 2015 до складу факультету входило п’ять кафедр: технології вина та енології; біотехнології, консервованих продуктів та напоїв; товарознавства та експертизи якості; біохімії, мікробіології та фізіології харчування; технології питної води.

Досвідчений професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує теоретичну та практичну підготовку професіоналів в спеціалізованих лабораторіях стерилізації, водопідготовки, холодильної технології, спеціалізовані лабораторії з мікробіології. Викладачі факультету успішно здійснюють науково-практичну роботу у складі науково-практичних комплексів та професійних асоціацій. Факультет тісно співпрацює з виробничими підприємствами України та ведучими науково-дослідницькими інститутами (національний науковий центр «Інститут виноградарства та виноробства» ім. Таірова, ПТК «Шабо», Український НДІ проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього середовища).

В умовах промислової лабораторії на ПТК «Шабо» було створено філію кафедри ТВіЕ, що дало можливість студентам у виробничих умовах проводити науково-дослідну роботу та приймати безпосередню участь у технологічних процесах.

Фото студентів факультету біля ПКТ «Шабо»


Під керівництвом д.т.н. Ткаченко О.Б. на Одеському заводі шампанських вин відбувся перший експериментальний проект «Cuvee Academia», які за своєю розробленою технологією випустили дослідну партію ігристого вина.

В 2015 р. з факультету було переведено кафедру товарознавства та експертизи якості до складу факультету технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів, експертизи та товарознавства.

Оновлений факультет очолила доцент Ганна Овсеповна Саркісян. У 2006 році вона закінчила ОНАХТ, здобувши вищу освіту та кваліфікаційний рівень магістра з технології бродильних виробництв і виноробства. В 2006-2009 рр. навчалася в аспірантурі і після захисту дисертації на тему: "Розробка технологія виноградного соку з високим вмістом фенольних сполук" , під керівництвом д.т.н., проф.Безусова А.Т., здобула наукову ступінь кандитата технічних наук. З 2010 року пацювала на кафедрі ресторанно-готельної справи і туризму, а з 2011 року була призначена заступником декана факультету інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного і туристичного бізнесу.

Г.О.Саркісян


Саркісян Г.О. незважаючи на молодий вік вміло підійшла до керівництва факультетом, налагоджуючи тісні зв’язки між заслуженими науковцями на кафедрах та використовуючи індивідуальний підхід до кожного студенту факультету.

На врученні дипломів випускникам факультету


На сьогоднішній час харчова промисловість повинна працювати у соціально-економічних умовах, що швидко змінюються. Це пов´язано із підсиленням конкуренції та глобалізацією у харчовій галузі, зростанням споживчого попиту на якісні, безпечні та корисні для здоров´я, а також зручні у споживанні харчові продукти. Ефективне залучення новітніх технологій, зокрема, біотехнології в економіку України, є завданням пріоритетного значення сьогодення.

Для забезпечення ефективного використання біотехнологічних альтернатив в харчовий промисловості на факультеті відкрито нову затребувану спеціальність – «Біотехнології та інженерії», за якою вперше в 2015р. було здійснено набір на перший курс. Студенти, які отримають диплом за цією спеціальністю будуть вміти використовувати біотехнологічні прийоми та методи в технологіях харчових продуктів, покращувати якість існуючих продуктів та створювати зовсім нові із заданими властивостями.

Факультет об'єднав споріднені технологічні спеціальності, що базуються на фундаментальних знаннях хімії, тому таке об'єднання кафедр на факультеті є логічно обґрунтованим. В 2015 році відбулась зміна назви факультету, яка відображає основні перспективні напрямки підготовки фахівців – факультет технології вина та нанобіотехнології.

Фото наказу № 92-01 від 25.05 2015р

Фото наказу № 92-01 від 25.05 2015р.


Кафедри факультету ведуть активну науково-дослідну діяльність. Пріоритетними напрямами розвитку продовжують залишатися технології по створенню нових харчових продуктів та напоїв; наукове обґрунтування параметрів стерилізації та пастеризації широкого асортименту продуктів; отримання дослідних партій фруктово-овочевих консервів з біологічно активними речовинами та новий напрямок – створення нових продуктів із заданими біологічними характеристиками.

На факультеті ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: Харчові технології ( зокрема: Технологія продуктів бродіння і виноробства, Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів, Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв); Туризм; Біотехнології та інженерії.

Студенти навчаються за наступними спеціалізаціями та напрямами: Технологія вина, Технологія пива і солоду, Технологія слабоалкогольних та ароматизованих напоїв, Мікробіологія харчових виробництв, Харчова біотехнологія, Технологія сушіння, Технологія натуральних соків, Технологія безалкогольних напоїв, Холодильна технологія, Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв.

Професорсько-викладацький склад факультету нараховує 10 докторів наук, 7 професорів, 23 кандидатів наук, 19 доцентів, 7 асистентів.


На засіданні Ради факультету: (в центрі) – заст..декану Т.М. Афанасьєва і декан фак.-ту ТВтаТБ Г.О.Саркісян, (справа) – директор Технологічного інституту харчової промисловості І.В.Солоницька, (по рядах) – доц.Н.В.Доценко, проф.А.Т.Безусов, проф. Л.М.Пилипенко, д.т.н. О.О.Коваленко, ас. Н.О. Швець, доц. Л.В.Труфкаті, ас. Журлова О.Д., проф.. Л.А.Осіпова, ас. Т.С.Лозовська.

Результати наукової діяльності викладачів факультету відображені в численних публікаціях наукового та науково-методичного характеру, монографіях, доповідях на конференціях, патентах, студентських наукових роботах, дисертаціях аспірантів факультету, впроваджених у виробництво розробках.

Учасники V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вода в харчовій промисловості», 2014 р.


За активної участі студентського самоврядування на факультеті постійно проводяться культурно-масові заходи: День слов'янської писемності, День космонавтики, День молодого вина, тижні факультету і Дні кафедр. Наші студенти приймають участь в фестивалях та міських ярмарках. Велика увага приділяється фізичному оздоровленню студентів.

Святкування Дня слов’янської писемності


На святі молодого вина


Факультет Технології вина та нанобіотехнології на сьогоднішній день продовжує змінюватись та розвиватись. Так, з 15.12.2016р. до складу факультету ввійшла нова кафедра туристичного бізнесу та рекреації, яку очолила Меліх Олена Олександрівна, д.е.н., проф. В зв’язку з реорганізацією кафедра біохімії, мікробіології та фізіології харчування перейшла до складу факультету іноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу.

Фото наказу № 92-01 від 25.05 2015р.   Фото наказу № 92-01 від 25.05 2015р.

Фото наказу № 92-01 від 25.05 2015р.


Фото наказу № 92-01 від 25.05 2015р.

В зв’язку з глобалізацією змінюються та поєднуються незвичні поняття. Раніше важко було уявити зв’язки туризму з харчовими технологіями, але зараз словосполучення «винний туризм», «еко-подорожжі та еко--їжа», спа-процедури з натуральними плодовими складовими та різними видами обробки води вже поступово входять в наше життя. Тому створення факультету саме в такому складі може взаємно доповнювати роботу різних кафедр факультету. Основа формування лідерів, професіоналів у туристичній сфері – це проходження практичної підготовки на підприємствах регіону та України, а також за кордоном: у Греції (Mouzenidis Trevel), Турцїі (Tez Tour), Франції США (Work and Trevel).


Майбутні студенти факультету – учасники конкурсу для школярів
«Вода – основа життя» з деканом Г.О.Саркісян та зав.каф.ТПВ О.О.Коваленко

Факультет, який отримав нову назву Технології вина та туристичного бізнесу планує і надалі активно розвиватись, створюючи нові спеціальності, плідно працювати над науковими перспективними розробками, підтримувати та налагоджувати нові зв’язки з виробництвом і вдосконалювати форми навчання студентів для отримання висококваліфікованих конкурентоздатних на міжнародному рівні професіоналів.