Публичная информация


Публичная информация  Положення про Факультет технології вина та нанобіотехнологій
Публичная информация  Положення про дистанцiйне навчання в ОНАХТ
Публичная информация  Положення про тьюторів
Публичная информация  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Одеської національної академії харчових технологій
Публичная информация  Антикорупційна програма ОНАХТ
Публичная информация  Положення про студентські містечка ОНАХТ №1 і №2
Публичная информация  Положення про організацію освітнього процесу
Публичная информация  План навчального процесу