Состав студентческого самоуправления факультета ТВиТБСостав студентческого самоуправления факультета ТВиТБПлан роботи Студентського самоврядування факультету ТВ та ТБ на 2019-2020 н.р.

Захід

Дата виконання

Відповідальний на факультеті

1

Підготовка планів робіт на рік студрадою академії, комісіями студради, студрадою факультету

Жовтень 2019 року

Іванов Олександр,
Зюзько Катерина

2

Проведення засідань студради факультету

Раз на місяць,
Починаючи з 18.10.2019 року

Іванов Олександр,
Зюзько Катерина

3

Звітньо-виборча конференція студради факультету

Вересень 2020 року

Іванов Олександр,
Зюзько Катерина

4

Формування студентських активів в навчальних групах нового набору.

Жовтень 2019 року

Іванов Олександр,
Зюзько Катерина

Навчальний сектор

5

Організація та проведення бесід з студентами, що мають погану успішність

Протягом року

Рогоцька Лідія

6

Перевірка журналів відвідувань учбових годин

Раз на місяць

Рогоцька Лідія

7

Аналіз успішності студентів за семестр, за рік

Кожну чверть (кожні 2 місяці)

Рогоцька Лідія

8

Дзвінки-сповіщення батькам студентів, що мають погану успішність

Грудень 2019 року
Липень 2020 року

Рогоцька Лідія

9

Профорієнтаційна робота

Протягом року

Рогоцька Лідія,
Зюзько Катерина,
Іванов Олександр

11

Складання рейтингу успішності академічних досягнень студентів.

Грудень 2019 року
Липень 2020 року

Рогоцька Лідія

Науковий сектор

12

Допомога кафедрам ОНАХТ в організації та проведенні науково-практичних студентських олімпіад

Протягом року

Мартинюк Людмила

13

Участь в науковійдіяльності ВНЗ

Протягом року

Мартинюк Людмила

14

Підготовка і участь в проведенніДніввідкритих дверей для абітурієнтів та їхбатьків.

Протягом року

Мартинюк Людмила,
ЗюзькоКатерина

15

Залучення студентів молодших курсів до участі у науково-дослідній роботі кафедр

Протягом року

Мартинюк Людмила

16

Інформування студентів про науково-практичні заходи, наукові форуми

Протягом року

Мартинюк Людмила

17

Залучення студентів до українсько-польської навчальної програми «Еразмус»

Протягом року

Мартинюк Людмила

Інформаційний сектор

18

Допомога в інформуванні про майбутні заходи

Протягом року

Сіліна Поліна

19

Розробка анкет та проведення анкетування (соціального обстеження) студентів

Протягом року

Сіліна Поліна

20

Інформування студентів про події студентського життя у соціальних мережах (Facebook, Instagram, тощо)

Протягом року

Сіліна Поліна

21

Написання та публікація статей про життя студентів до видання «ТЕХНОЛОГ»

Протягом року

Сіліна Поліна,
Зюзько Катерина

22

Розробка та оновлення інформаційних матеріалів (сайтів, стендів)

Протягом року

Сіліна Поліна,
Іванов Олександр

Культурно-масовий сектор

23

Квест «Колоритна Одеса»

Другий семестр 2020 року

Іванов Владислав,
Зюзько Катерина,
Іванов Олександр

24

Участь в організації та проведенні тижнів факультетів

Протягом року

Іванов Владислав

25

Участь в підготовці команд від факультету на «Міс Академія», «День молодого вина/БожолеНуво»

Березень 2020 року, II половина листопаду 2019 року

Іванов Владислав,
Зюзько Катерина,
Іванов Олександр

26

Допомога в організації та проведенні святкування «Дня народження ОНАХТ»

31 жовтня 2019 року

Іванов Олександр
Зюзько Катерина

27

Культурна освіта студентів, організація відвідування театральних вистав, концертів, музеїв.

Протягом року

Іванов Владислав

28

День боротьби з ВІЛ/СНІДом

1 грудня 2019 року

Іванов Владислав

29

Допомога дитячому будинку (благодійний збір коштів)

Раз на рік

Студрада факультету

30

Благодійність зі здачі донорської крові

Раз на рік

Студрада факультету

31

День Європи

Друга половина 2020 року

Студрада факультету

Спортивний сектор

32

Розповсюдження інформації про наявність гуртків та спортивних секцій в ОНАХТ

Протягом року

Дмитро Танов

33

Залучення студентів до спортивних тренувань. Відкриття нових секцій та гуртків. 

Протягом року

Дмитро Танов

34

Організація спортивно-оздоровчих заходів, турнірів, змагань для студентів.

Протягом року

Дмитро Танов

35

Участь у організації та проведенні змагань між факультетами та ВНЗ
«Туристичний перехід»

Протягом року за планом спортивного комплексу

Дмитро Танов

Трудовий сектор, профорг

36

Проведення заходу «Чиста академія»

Один раз на місяць

Івшина Олександра

37

Проведення суботників

За планом трудової комісії ОНАХТ

Івшина ОлександраУхвалено Студентською радою факультету ТВ та ТБ від 18.10.2019 на 2019-2020 навчальний рік
Голова Студентської Ради ОНАХТ          Яковина Владислав
Голова факультету ТВтаТБ          Іванов Олександр
Заступник голови ф-ту ТВтаТБ          Зюзько Катерина
Секретар ф-ту ТВтаТБ          Ігнатенко Марія