Студенческая жизнь

Кафедра Біохімії, мікробіології та фізіології харчування

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ (І етап)


16м лютого 2012 р. була проведена Всеукраїнська олімпіада (І етап)

з дисциплін Біологічна хімія та мікробіологія.

Участь прийняли студенти II та III курсів Всього прийняло участь 19 студ.


Переможцями олімпіади з дисципліни Біологічна хімія стали:

Місце

ПІ студента

Факультет, спеціальність, курс та група студента

І

Тарнавська М.С.

ТВКПтаТ, 6.030510, ЕТ-261

II

Юхименко І.О., Уваленко О.М.

ТВКПтаТ, 6.030510, ЕТ-261 ТВКП та Т, 6.030510, ЕТ-251

III

Мельник І.І., Макарова Ю.В.

ТВКП та Т, 6.030510, ЕТ-252 ТВКП та Т, 6.030510, ЕТ-252

Переможцями олімпіади з дисципліни Мікробіологія стали:

Місце

III сгудента

Факультет, спеціальність, курс га група студента

І

Діордіца А.О., Поташова І.М.

ТВКПтаТ, 6.051701, ТВ-31 Т і БММП та ЕМ, 6.051701, ТР-30

II

Жельніо B.Л.

ІТХРГ і ТБ, 6.051701, ТХ-24

III

Кормош К.Ю. Гриценко Ю.Є.

ТВКП та Т, 6.051701, ТВ-31 ТВКП та Т, 6.051701, ТВ-32

До складу комісії із проведення олімпіади входили:

ПІБ

Зайнята посада

1

Капрельянц Л.В.

професор

2

Пилипенко Л.М.

професор

3

Величко Т.О.

доцент

4

Євдокимова Г.Й.

доцент

5

Єгорова A.B.

доцент

6

Шпирко Т.В.

доцент

7

І Труфкаті Л.В.

доцент

7

Охотська М.І.

асистент

Зав. кафедрою біохімії, мікробіології  та фізіології харчування, д.т.н., проф. Л.В. Капрельянц

назад к списку