Положення
Студентської ради факультету ТВиТБ

1.Загальні положення


1.1 Молодіжна колегія при Южноукраїнському міському голові (далі Молодіжна колегія) є консультативно-дорадчим органом, що представляє інтереси молоді в місті і має на меті консолідацію та гармонізацію молодіжного громадського руху, запровадження визнаного в Європі демократичного принцип)' співробітництва держави і громадськості щодо вироблення, імплементації та постійного моніторингу процесу реалізації молодіжної політики.
1.2. Молодіжна колегія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету та міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
1.3. Молодіжна колегія поширює свою діяльність на території міста Южноукраїнська.
1.4. Координацію діяльності Молодіжної колегії здійснює заступник міського голови з соціальних та гуманітарних питань та управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради.

2.Основні завдання Молодіжної колегії


2.1. Визначення та обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку молодіжної політики, концептуальних проблем та пошук ефективних механізмів їх вирішення.
2.2. Внесення пропозицій студентській голові академії та участь у підготовці проектів програм, спрямованих на поліпшення становища молоді, участь у формуванні державної молодіжної політики щодо соціального становлення та розвитку молоді в академії,місті.
2.3. Розроблення та втілення проектів щодо реалізації молодіжної політики у академії та місті.
2.4. Розгляд проектів нормативно - правових актів, державних програм та заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді та дітей.
2.5. Налагодження взаємодії члені самоврядування з питань реалізації молодіжної політики у академії та студентів академії.
2.6. Формування громадської думки молоді щодо суспільно-політичних процесів, що відбуваються в державі.

3.Права

Студентською радою факультету ТВиТБ мас такі права:

3.1. Утворювати у разі потреби тимчасові робочі групи, залучати до участі в них представників органу самоврядування,
3.2. Одержувати в установленому законом порядку необхідні для її діяльності інформацію та матеріали в самоврядування академії, факультету, академічних груп.
3.3. Залучати до роботи представників академ. груп, союзу випускників, профкому студентів, інших органів виконавчої влади (за погодженнями з їх керівниками), адміністрацію академії, у і організацій з питань, що належить до компетенції ради.
3.4. Делегувати представників від громадськості факультет} до конкурсних комісій ( робочих груп тощо), які створюються відповідними управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами ради та виконавчим комітетом на виконання цільових програм ( проектів),конференцій конкурсів стосовно молоді та дітей.
3.5. Вносити пропозиції до планів заходів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів ради та виконавчого комітету на виконання цільових програм (проектів) стосовно молоді та дітей.
4. Внесення змін до Положення

Зміни до Положення Студентською раду факультету ТВиТБ розглядаються на засіданні колегії за пропозицією не менше 2/3 від усіх її членів, за поданням членів комісій, затверджується головою в установленому порядку.

 

 

Голова факультету ТВиТБ Кормош Катерина Юріївна

Замісник голови
факультету ТВиТБ Пивовар Юлія Олександрівна

Секретар
факультету ТВиТБ Ніколаєнко Дарина Дмитрівна