Расписание

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
захисту дипломних проектів на кафедрі біотехнології,

консервованих продуктів і напоїв 2015-2016 навч. рік

ДЕК № 1   спец. 6.051701, 7.05170107

Дата

Аудиторія

Початок роботи

Форма навчання
денна/заочна

Кількість
студентів

 

спец. 6.051701

17.06.16

Б – 411

9.00

денна

заочна

11

                   Всього:                                                                                 11

 

спец.  7.05170107

14.06.16

Б - 411

9.00

денна

-

7

                           Всього:                                                                                7

Завідувач кафедри БКПіН,
професор

 А. Т. Безусов

Расписание

Расписание